Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Vergunningen

AGECO heeft een zeer ruime ervaring (verschillende honderden ingediende dossiers) met de samenstelling van dossiers voor de aanvraag van allerhande vergunningen, in de context van zowel nieuwbouw, renovatie, regularisatie, uitbreiding, .... 

  • Milieu / exploitatievergunningen
  • ICPE-dossiers
  • Bouw- / stedenbouwkundige vergunningen
  • Gemengde / unieke vergunningen
  • Sociaal-economische dossiers
  • Milieuaangiften
  • Enz.
  • AGECO staat in voor de verzameling van informatie, de voorbereiding van de dossiers (formulieren, bijlagen, nazicht van de plannen, …) en de officieuze voorlegging aan de bevoegde overheden die hun advies moeten geven of de vergunning moeten afleveren. AGECO zorgt tevens voor de officiële indiening van de dossiers. 

    Tot slot zorgt AGECO voor de actieve opvolging van de dossiers bij de verschillende instanties, enerzijds om na te gaan of de termijnen wel worden nageleefd en anderzijds, om zo nodig aan de overheid de vereiste aanvullende informatie te verstrekken. Op die manier beperkt AGECO aanzienlijk het risico dat de vergunning wordt geweigerd.